Повернутися
до переліку новин

Скасування реєстрації випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС»

       Повідомляємо, що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесене Розпорядження №0414-СІ від 25.03.2021р., згідно якого:

  1. Скасовано реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС», ідентифікаційний код юридичної особи 35199616, реєстраційний код за ЄДРІСІ 133804 на загальну суму 100 550 000 (сто мільйонів п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень, у кількості 100 550 (сто тисяч п’ятсот п’ятдесят) штук.
  2. Скасовано реєстрацію Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС», зареєстрованого 10.12.2007 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  3. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС» №2259 від 23.09.2011р., виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 Розпорядження НКЦПФР №0414-СІ від 25.03.2021р.

31 Березня 2021