Повернутися
до переліку новин

Повідомлення щодо прийняття рішення про ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КЕПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС"

Повідомлення

щодо прийняття рішення про ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КЕПIТАЛ IНВЕСТМЕНТС",

код ЄДРПОУ 35199616, код ЄДРІСІ 133804 (надалі – «Фонд»)

 

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 27.12.2017р. Наглядовою радою Фонду було прийняте рішення про ліквідацію Фонду, у зв’язку із закінченням строку його діяльності (Протокол №83 від 27.12.2017р.).

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:

Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі інформації щодо ліквідації Фонду та триватиме протягом 2 (двох) місяців.

Кредитори мають право подати заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії з управління активами Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилатиме (передаватиме) такому кредиторові відповідне повідомлення в письмовій формі за адресою, вказаною в заяві такого кредитора.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

 

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління активами:

01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.215;

Тел./факс: (044) 285-77-83;

E-mail: office@ukrsots-capital.com

Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00.

 
28 Грудня 2017