Повернутися
до переліку новин

Повідомлення щодо прийняття рішення про ліквідацію Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Єлєнєв-капітал"

 

Повідомлення щодо прийняття рішення про ліквідацію

Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Єлєнєв-капітал"

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ - АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРСОЦ-КАПІТАЛ", код ЄДРІСІ 233566

(надалі – "Фонд")

 

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 31.10.2016р. Загальними зборами учасників ТОВ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ» (Протокол №344 від 31.10.2016р.) було прийняте рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку із зменшенням вартості активів Фонду нижче мінімального обсягу активів пайового фонду, встановленого чинним законодавством.

           

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:

            Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі інформації щодо ліквідації Фонду та триватиме протягом 2 (двох) місяців.

            Кредитори мають право подати заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії з управління активами Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

            Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання.

            Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія надсилатиме (передаватиме) такому кредиторові відповідне повідомлення в письмовій формі за адресою, вказаною в заяві такого кредитора.

            Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначатимуться відповідно до чинного законодавства.

 

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління активами:

            01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.215;

            Тел./факс: (044) 285-77-83;

            E-mail: office@ukrsots-capital.com

Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00. 

 
01 Листопада 2016