Повернутися
до переліку новин

Повідомлення про прийняття Розпорядження НКЦПФР №0229-СІ від 23.12.2015р щодо скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифіков

 

 

Повідомляємо,

що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було винесене
Розпорядження №0229-СІ від 23.12.2015р., згідно якого:
 

1. Скасовано реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Крим-Інвест» на загальну суму 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень, у кількості 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук.

2. Скасовано реєстрацію Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Крим-Інвест», що зареєстрований 28.02.2007р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

3. Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Крим-Інвест» від 28.03.2007р. №612, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

25 Грудня 2015